AKTIEN
trend-up
Läs mer
RAPPORT
report-secondary

Årsredovisning 2022

Fokus på tillväxt och innovation

Hållbarhet

För Balco Group är hållbart företagande grundläggande för en verksamhet som växer, är lönsam och skapar värde långsiktigt för koncernens kunder, anställda, ägare och övriga intressenter.

Hållbarhet
Innovation 1 Innovation 1
Våra bolag

Har du en balkongverksamhet eller ett kompletterade erbjudande? Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägarskap med hjälp av vår framgångsrika process för integrering och tillväxt.

Läs mer
Innovation 2 Innovation 2
Arbeta med oss

Vi är övertygade att kombinationen av en entreprenöriell kultur, hög innovationsförmåga, ett sinne för verksamheten och expertis är grunderna för att skapa värde.

Medarbetare
Innovation 3 Innovation 3

Året 2023 i siffror

1 215 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

90 MSEK

JUSTERAT
RÖRELSERESULTAT

7,4 %

JUSTERAD
RÖRELSEMARGINAL

2,12 SEK

RESULTAT PER AKTIE